Приготвяне и доставяне на топла и диетична храна

Запознайте се с всички услуги, които имаме към нуждаещи се

Описание на услугата

Доставяне на топла и диетична храна, съобразена с изискванията за рационално хранене. Домашен социален патронаж Бургас предоставя топла храна в четири диети: обща диета, за диабетици, за вегетарианци и за хора със стомашно-чревни заболявания, и специално меню, предназначено за хора на обща диета. Храната се доставя в индивидуални опаковки до адреса на потребителя. 

Право на услугата

  • Лица в пенсионна възраст;
  • Лица с експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/ с  над 51 % намалена трудоспособност;

Как можем да помогнем?

Всеки желаещ да ползва услугата, може да подаде заявление с описаните документи на адрес: гр. Бургас, ул. Иван Богоров Nо 20.

За повече информация, може да се обадите на тел. 056/81-34-63, 0878/561466

Заплащането на месечната такса за храна може да направите на касата на ДСП или по банков път: 

Банка: Общинска Банка
IBAN: BG 75 SOMB 9130 3124 0750 00
BIC: SOMBBGSF

Цена на услугата

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Чл.25. (изм. Протокол № 18/21.12.2020 г.)

(1) (изм. Протокол № 30/20.12.2021 г., изм. Протокол № 46/20.12.2022 г.) Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж, дължат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

(2) (изм. Протокол № 30/20.12.2021 г., изм. Протокол № 46/20.12.2022 г.) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, гориво за разнасяне на храна по домовете и санитарните материали.

(3) (изм. Протокол № 30/20.12.2021 г., изм. Протокол № 46/20.12.2022 г.) Лицата, ползващи Домашен социален патронаж с намалена работоспособност над 51%, установено с експертно решение ТЕЛК/НЕЛК дължат месечна такса с облекчение, включваща месечните разходи за храна.

(4) Месечната такса се внася от потребителите на социалните услуги.

(5) Деца инвалиди, ползващи социални услуги от Домашен социален патронаж, които са под 16-годишна възраст и нямат лични доходи, не заплащат месечна такса.

(6) (нова, Протокол № 30/20.12.2021 г.) При сключване на договор с Домашен социален патронаж за доставка на храна се заплаща авансова вноска храна от 150 лв., която при прекратяване на договора, смърт на потребител или отказ да бъде заплатена, се използва да покриване на последната такса, като остатъчните суми се възстановяват.

 

 

 

Необходими документи

1. Заявление-декларация /по образец/
2. Документ за самоличност /за справка/
3. Медицинска характеристика от личен лекар /по образец/
4. Документ за собственост /за справка/
5. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК
6. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война

Документи

Въпроси и отговори

Екип

Дафинка Петрова - ръководител "Логистика и разнос на храна"
Ваня Неделчева-инскруктор хранене
Екип разнос на храна
Вани Георгиева - социален работник
Силвена Милева - социален работник
Диляна Тодорова - социален работник

Запознайте се с нас отблизо

Пишете ни

Пишете ни, а нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро

Свържете се с нас


info@domashenpatronaj.com
056/81-34-63

Други услуги

Запознайте се с другите услуги, които предлагаме