За нас

Запознайте се с всички услуги, които имаме към нуждаещи се

Нашата мисия е да Ви помогнем да живеете щастливо

"

Повечето хора търсят щастието в грешна посока. Според тях то се състои в това да притежаваш и да бъдеш обслужван от другите. Всъщност истинското щастие е да даваш и да помагаш на другите.
Валентина
Станкова

Мисия и история

Домашен социален патронаж Община Бургас е открит на 1 септември 1975 год., на адрес: гр. Бургас, ул.“Ана Маймункова“№7 като общинска дейност с капацитет 30 места и персонал от 6 служителя- 1 медицинска сестра, 2 санитари, касиер и гл. счетоводител с управител Лина Манолова. Разносът на храна се е осъществявал с автомобил, предоставен от Община Бургас.
Две години по-късно капацитетът на ДСП е 190 места, а потребителите са били разпределени в два района, обслужвани с две собствени превозни средства с марка „Жук“ и „Уаз“
През 1982 год. са обслужвани вече 260 потребителя. Сформираните райони са получавали храната от вече 3 собствени лекотоварни автомобили- два „Жук“ и един„Уаз“.????????
В първите години от създаването на социалната услуга поради липса на собствена кухня, храната се е приготвяла в различни заведения за обществено хранене – Диетична кухня “Дълголетие“ и Ресторант“Орфей“.
От м. май 1987 год. до м.май 2012 год. Домашен социален патронаж разполага със собствена кухня, находяща се на ул. „Иван Богоров” № 20, а администрацията се е помещавала на ул. „Щерю Воденичаров” № 20 и за кратък период на ул. „Филип Кутев” № 13.
В периода 1993-1995 год. капацитетът на Патронажа нараства на 400 потребителя, разпределени в 4 района, обезпечени с 3 нови автомобила марка „Шкода”????????????. След направена реконструкция на помещенията, находящи до кухненския блок на ул. „Иван Богоров” № 20 са обособени административни помещения и така целият персонал се помещава в една сграда.
От 1992 год. Домашен социален патронаж преминава от общинска дейност към Регионален център за социални грижи, а по-късно е преминал към Дирекция социално подпомагане.
През 2003 год. ДСП отново преминава към Община Бургас.
При капацитет 500 места топла храна получават през 2006 год. потребителите на кв.Долно Езерово, с.Рудник, м.с. Черно море, кв.Сарафово.
През 2007 год. капацитетът се увеличава на 530 и нуждаещите се жители на кв. Лозово са включени за получаване на топла храна. С увеличаване на възможността за обслужване на повече нуждаещи се през 2008 год. са включени и жителите на кв. Горно Езерово, с. Маринка и с.Твърдица.
И така в годините Домашен социален патронаж разширява своята дейност, като в настоящата 2021 година той вече обслужва 950 потребители – възрастни хора и лица с увреждания. Те са разпределени в 10 района за обслужване. Храна получават жителите на гр. Бургас и прилежащите квартали: кв. Крайморие, кв. Горно Езерово, кв. Долно Езерово, кв. Лозово, кв. Рудник, кв. Черно море, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Сарафово; гр. Българово, с. Миролюбово, с. Маринка, с.Твърдица, с. Братово, с. Равнец, с. Извор с. Брястовец.
Автопаркът на ДСП е напълно обновен и в настоящия момент разполага с 10 автомобила, с които се разнася храната до домовете на потребителите и 2 леки автомобила са мобилни услуги. През годините управители на ДСП са били Орхидея Качакова, Донка Вълканова, Тодорка Ганева, Гинка Нейчева и Лилия Димитрова.
През последните две години ДСП значително увеличи услугите, които предлага, като освен храна потребителите получават и множество психо-социални и медицински услуги. В настоящия момент се обслужват близо 1800 потребители във всички направления: Хранене, Патронажна грижа, Асистентска подкрепа и Куриерски съпорт.
Патронажът дава вяра на нуждаещите се възрастни хора и лица с увреждания, че не са сами и могат да разчитат всеки ден на топла храна, добра грижа и внимание.

 

Свали презентация

Екип

Свържете се директно с нашите специалисти по звена

Логистика и разнос на храна
Патронажна грижа
Патронажна грижа
Асистентска подкрепа
Социални куриери
Администрация

Нашата мисия е да помагаме на хората

Ние сме фокусирани върху предоставянето на достъпни услуги до най-уязвимите групи в нашето общество - възрастните хора и лицата с увреждане. Нашата основна мисия е да направим по-щастлив всеки един от тях!

115 213+

Са нуждаещите се, на които до момента сме помогнали

900 000+

Осигурени обеди и вечери на нуждаещи се

165

Професионалисти за работа с хора в неравностойно положение

Запознайте се с нас отблизо

Вижте нашите специалисти и отдадени на каузата служители