Дължими суми

Въведете Вашето ЕГН и проверете вашите дължими суми към Домашен социален патронаж Бургас.

Моля, имайте предвид, че дължимите суми се качват между 1 и 3 число всеки месец.

Важно! При превод на таксата по банков път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в основание да се посочат имената на потребителя, за който се заплаща такса. Сумата по превода трябва да е АБСОЛЮТНО ТОЧНА с дължимата.