Топъл обяд

Описание на услугата

Домашен социален патронаж Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че на 12.12.2022г./понеделник/ стартира прием на заявления за включване в проект Топъл обяд“ на територията на Община Бургас. Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

 

Право на услугата

Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица.

Как можем да помогнем?

Заявленията - декларации ще се приемат от 8.30 до 16.00ч. в приемната на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Бургас, ул.“И. Богоров“ № 20, като лицата кандидат-потребители по проекта ще бъдат одобрени от ДСП - гр. Бургас до запълване на бройката от 180 потребители. 

За улеснение на всички кандидат - потребители, необходимите документи могат да се получат и от  Информационен център за социална дейност- подлеза на Операта.

Цена на услугата

Услугата е безплатна за потребителите.

Необходими документи

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);

2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

Документи

Въпроси и отговори

Екип

Запознайте се с нас отблизо

Пишете ни

Пишете ни, а нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро

Свържете се с нас


0886708555

Други услуги

Запознайте се с другите услуги, които предлагаме