Асистентска подкрепа

Запознайте се с всички услуги, които имаме към нуждаещи се

Описание на услугата

Асистентската подкрепа е социална услуга, която се предоставя в зависимост от нуждите на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. Услугата е ежедневна, почасова, като времетраенето се определя от личните нужди на потребителя. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите и се предоставя от лице, назначено на длъжност "Социален асистент".

 

Право на услугата

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване,
    които нямат определена по съответния ред степен на намалена
    работоспособност
  • деца с трайни увреждания с определена чужда помощ
  • пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ

Как можем да помогнем?

Всеки желаещ може да подаде заявление за ползване на услугата на адрес: гр.Бургас, ул.Иван Богоров Nо 20

Телефон за връзка 056/86-23-32

Цена на услугата

Услугата е безплатна за потребителите!

Необходими документи

  • Заявление-Декларация /по образец/
  • Документ за самоличност /за справка/
  • Медицински документи /ЕР на ТЕЛК, ЛКК, медицински епикризи и др. /копие/

Документи

Въпроси и отговори

Екип

Джени Йорданова-Ръководител "Асистентска подкрепа"
Таня Каращранова-социален работник
Силвия Георгиева-Специалист Човешки ресурси
Социални асистенти

Запознайте се с нас отблизо

Пишете ни

Пишете ни, а нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро

Свържете се с нас


ap_dsp@abv.bg
056/86-23-32

Други услуги

Запознайте се с другите услуги, които предлагаме