С благодарност към ДСП

????Наша потребителка ни изпрати благодарствено писмо за подкрепата, която й осигуряват Община Бургас и Домашен социален патронаж. ????

????Благодарствени писма към санитарите - Йорданка Кисьова и Таня Динева. Благодарим за положителната оценка на труда и грижите, които полагат нашите служители към потребителите на Домашен социален патронаж????????????