Супервизия на тема "Как да кажем "НЕ" в проблемни ситуации"

На 28 и 29.06.22 г. се проведе поредната месечна супервизия на екипите от Патронажна грижа. Продължи се обсъждането на видовете конфликти, като се разгледа конкректно темата "Как да кажем "НЕ" в проблемни ситуации". Психологът и супервизор на срещата Калина Арабаджиева отново съчета теоретичната част с практични упражнения.