Супервизия на социалните асистенти от "Асистентска подкрепа"

Социалните асистенти от отдел "Асистентска подкрепа" към Домашен социален патронаж по време на ежеседмичната супервизия.????

Супервизорът Елена Дросева проведе работа по групи с карти "Диксит", с цел споделяне на актуални въпроси и трудности в работата и разтоварване на работния стрес.????