Обучение по Първа долекарска помощ

????През месеците октомври и ноември в залата на ДСП се проведе обучение на всички служители на Домашен социален патронаж по оказване на първа долекарска помощ. Нашите лектори Д-р Топузян и м.с. Павлина Ганева изнесоха лекция и демонстрираха практически върху нашия манекен начините за реакция при спешни състояния преди пристигане на медицински екип????. Информацията за правилните действия и мерки, която получиха служителите са предпоставка за намаляване стреса по време на инцидент и адекватна реакция в критична ситуация, както на работното място, така и в личния живот. Най-ценното удовлетворение за един човек е да успее да помогне на човек в нужда, а когато това е свързано и със запазване на живота му е безценно.????