Мечокът Пуфи - талисманът на ДСП

????Домашен социален патронаж си има вече свой талисман - мечокът Пуфи ????????. Освен да носи късмет???? новият „служител“ на ДСП ще се използва за обучение на асистенти за оказване на подкрепа на възрастни хора в тежко състояние. В социалната структура вече е обособен обучителен кът, където 170 см.-вият манекен ще обитава. Въпреки регламентираните обучения, новопостъпилите служители имат потребност от въвеждащо обучение, касаещо най-важните дейности в обслужването на потребителите - смяна на памперси, смяна на постелно бельо, къпане в леглото, поставяне на антидекубитални рингове, безопасна смяна на позицията на болния с цел превенция на декубитус и т.н????????????????????. С това значително ще се подобри дейността на служителите по адресите и ще бъдат много по-уверени в грижите си към възрастните хора????????. От своя страна талисманът на ДСП???? с благия си поглед ще предоставя емоционална подкрепа на служителите и ще допринесе за много положително настроение в екипа.????????????