Заседание между Постоянната комисия по здравеопазване и Постоянната комисия по социални дейности

   На 28.05.2024 г. в сградата на Домашен социален патронаж се проведе редовното заседание между Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия Стефанова и Постоянната комисия по социални дейности с председател д-р Диян Господинов. В присъствието на всички членове на комисиите и Михаил Ненов - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, се обсъдиха належащи въпроси в здравната и социална система. Управителят на Домашен социален патронаж Бургас г-жа Валентина Станкова, която бе и домакин на събитието представи всички услуги на ДСП в изчерпателна презентация, като основна тема бе деменцията и самотата на възрастните. Запитвайки я с кое се гордее най-много като управител, г-жа Станкова без да се замисли отговори, че нейната гордост е най-новата „рожба“ на патронажа, а именно Социалната градина за възрастни хора „Грижовник“.

(20+) Домашен социален патронаж Бургас | Facebook