„Патронажна грижа +“ с евросредства в над 200 общини у нас

Над 200 общини у нас предоставят социално-здравни услуги по мярката „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Чрез нея се подпомагат уязвими групи и хора, поставени под карантина. Мярката се реализира чрез механизма REACT-EU. 

Обект на подпомагане са възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хората с увреждания и поставени под карантина заради COVID-19. Те получават социални и здравни услуги по домовете си от екипи на „Патронажна грижа“. Доставят им също храни, лекарства, продукти от първа необходимост. „Патронажна грижа +“ надгражда досегашната мярка, посочва евродепутатът Атидже Алиева-Вели.

„Беше много важно по време на пандемията да удължим прилагането на тази мярка. За България бяха отпуснати допълнително средства, така че са бъдат подпомогнати 60 000 души“

В община Бургас патронажните екипи обгрижват общо 430 души.

„Патронаж + е в две направления за Бургас. Домашен социален патронаж реализира първото направления. Това са психо-социални услуги по домовете на възрастни хора и хора с увреждания“, обяснява Валентина Станкова, управител на Домашен социален патронаж в града.

Отделно пет мобилни куриери обслужват хората, които по една или друга причина не могат да излязат от домовете си, включително и поставени под карантина. Общата стойност на проектите на общините у нас е близо 71 млн и половина лева.

 https://youtu.be/4gKUklrCBn4