ПРОМЯНА В ТАКСАТА ЗА УСЛУГАТА "ДОСТАВКА НА ХРАНА"

 

ВАЖНО!!!

ОТ 2022 г. ТАКСАТА ЗА УСЛУГАТА "ДОСТАВКА НА ХРАНА" Е ПО-НИСКА ЗА ЧАСТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ!

Във връзка с промяна в Наредбата за местните данъци и такси на Община Бургас за 2022г., в чл.25, ал.2 и 3 /изм. Протокол№30/20.12.2021г./, Ви уведомяваме, че лицата, ползващи услугата „Доставка на храна“ от Домашен социален патронаж с пенсии под 600 лв. и лица с намалена работоспособност над 51%, установено с Експертно решение, ще заплащат ТАКСА С ОБЛЕКЧЕНИЕ.

В тази връзка, всички наши потребители, отговарящи на тези условия, трябва да предоставят копие от ТЕЛК решение и справка от НОИ за актуалната пенсия. При не представена документация, удостоверяваща тези изисквания, потребителят ще заплаща реалната издръжка. Документите се приемат на адрес: гр. Бургас „И. Богоров“ №20 или сканирани на имейл: dsp_br@mail.bg