БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД

????БЕЗПЛАТЕН ОБЯД❗️❗️❗️
СЪОБЩЕНИЕ❗️❗️❗️
   Домашен социален патронаж Бургас предоставя БЕЗПЛАТЕН ОБЯД за лица с личен доход не повече от 505 лв. Желаещите могат да получат и подадат Заявление-декларация (по образец) и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец) на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.
За допълнителна информация можете да позвъните на тел.: 0886708555