На 18 март се отбелязва Световният ден за рециклиране

През 2018 година Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път. Всяка година денят ще се чества с фокус върху рециклиращите герои – почитайки отделните хора, обществата и организациите, които задвижват промяната към по-устойчиво използване на ресурсите чрез рециклиране.

С продължаващите глобални унищожения от пожари, наводнения и суши, светът има нужда да намалява въглеродните емисии, за да смекчи последиците от изменението на климата.

Рециклиращата индустрия спестява над 700 млн. тона емисии на въглероден диоксид всяка година.

Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба, рециклиране, рециклирано съдържание. В крайна сметка се цели предотвратяване на образуването на отпадъци.

Чрез оползотворяването на отпадъците от опаковки се подпомага разрешаването на редица екологични проблеми. Разделното събиране намалява натрупването на отпадъци в сметища и разпиляването им в природата – никой не иска да живее до сметище, нали?

Разделното събиране запазва ресурсите ни и защитава дивата природа –  опазваме местообитанията за животни. Рециклираната хартия спасява милиони дървета от изсичане.

Разделното събиране помага за решаването на климатичните проблеми – при производството на опаковки от рециклирани материали се отделя значително по-малко въглерод, който е основен виновник за глобалното затопляне. Спасените дървета поглъщат въглерод и охлаждат атмосферата.

Когато изхвърляме разделно опаковките, те се рециклират. Рециклирането използва много по-малко електроенергия, отколкото производството от първични суровини.