„Грижа в дома в Община Бургас“

Запознайте се с всички услуги, които имаме към нуждаещи се

Описание на услугата

 Патронажната грижа предлага следните услуги:

  • Санитарно обслужване от домашен санитар включва помощ в обслужването /хранене, обличане, къпане/, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателя, закупуване на лекарства и хранителни продукти, придружаване до лечебни заведения и лаборатории;
  • Медицинско обслужване от медицинска сестра включва измерване на артериално налягане, температура, измерване на кръвна захар, следене на правилното приемане на медикаменти, консултация при нужда с личния лекар на потребителя, превръзки, манипулации по лекарско назначение;
  • Медицинска рехабилитация включва обслужване от рехабилитатор за подобряване на физическата активност, при установен конкретен медицински проблем и направление от лекар за ппровеждане на рехабилитация;
  • Психологическо консултиране включва предоставяне на помощ и подкрепа в тежки житейски ситуации, в състояние на самота и депресия, при тревожности от различен характер;
  • Социално консултиране включва изготвяне на анализ и оценка на нуждите на потребителя;
  • Мобилен медицински лаборант. Услугата включва вземане на кръв и секрети за изследване в дома на потребителя. Осъществява се с подкрепата на Лаборатория "Лина".
  • Обща поддръжка включва леки ремонти, смяна на крушки, брава, контакти и др. в домовете на потребителите, които нямат помощ и подкрепа на близки и роднини.

Право на услугата

- Възрастни хора с невъзможност за самообслужване;
- Лица с увреждания и намалена трудоспособност.

Как можем да помогнем?

За информация и контакти относно услугата може да се обадите на

тел. 056/70-09-02, 0887/087902

Заявление за ползване на услугата може да подадете на адрес:

гр. Бургас, ул. Странджа планина Nо 15-19

Цена на услугата

Услугата е безплатна за потребителите!

Необходими документи

  • Заявление-Декларация /по образец/
  • Документ за самоличност /за справка/
  • Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК

Документи

Въпроси и отговори

Екип

Диана Слаева - Ръководител "Патронажна грижа"
Таня Денева - социален работник
Медицински сестри, рехабилитатори и психолози
Домашни санитари и шофьор Тодор Славов
Христо Крачунов - техническа поддръжка
Тихомира Петрова - социален сътрудник

Запознайте се с нас отблизо

Пишете ни

Пишете ни, а нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро

Свържете се с нас


pg.burgas@mail.bg
056/700 902, 0887/087 902

Други услуги

Запознайте се с другите услуги, които предлагаме