НОВО❗️ ПРЕДСТОЯЩО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДСП❗️❗️❗️

От месец август 2023 г. стартираме две нови групи, насочени в подкрепа на потребителите на Домашен социален патронаж Бургас. Те ще се провеждат всяка седмица и ще бъдат отворени за всички, които желаят да се включат.
 
1 . КЛУБ ЗА ОБЩУВАНЕ „СОЦИАЛНО КАФЕНЕ“
 Цел: общуване, превенция на деменцията
 Колко често? 1 път седмично, четвъртък от 9.00 ч.
 Къде? В залата на ДСП - гр. Бургас, ул. “И. Богоров“ 20
 „Барман“ - психолог Наталия Швенк, тел. 0878015606
 
2. ГРУПОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „БЪДИ АКТИВЕН“
 Цел: Общо раздвижване, предоставяне на комплекс от
упражнения, съобразени с потребителите на услугата
 Колко често? 1 път седмично, петък от 10.00 ч.
 Къде? В залата на ДСП - гр. Бургас, ул. “И. Богоров“ 20
 Водещ: рехабилитатор Деница Пантова, тел.0888439862
Заповядайте!

????